Aart van Muijen

Aart van Muijen

Aart ontving op 8 jarige leeftijd de eerste orgellessen van zijn moeder en werd op zijn dertiende jaar organist bij de Hervormde Kerk te Voorburg. Daar studeerde hij bij Dhr Roggeveen te Den Haag. Vervolgens studeerde hij bij Wim van der Panne organist te Voorburg, bij wie het accent voornamelijk op de Franse componisten lag. Later kreeg hij les van Gerard Akkerhuis organist van de Kloosterkerk te Den Haag. Bij Akkerhuis werd voornamelijk de Barokperiode behandeld. Op 20 jarige leeftijd won hij de 3e prijs tijdens het concours voor amateurs te Elburg. September 2004 ontving hij van het college van kerkrentmeesterste Zevenbergen het draag insigne in zilver, ter gelegenheid van zijn 35 jarig jubileum als organist van Ned.Herv.Kerk. Zijn voorkeur gaat uit naar de romantiek, doch muziek uit de barok schuwt hij zeker niet.