Anton Doornhein

Anton Doornhein

Anton Doornhein geboren 27 augustus 1960. Studeerde van 1978-1986 hoofdvak orgel bij Jet Dubbeldam aan het Rotterdams Consavatorium. Behaalde in 1984 diploma Docerend Musicus en 1986 het diploma Uitvoerend Musicus. Volgde in 1994-1995 interpretatielessen bij Marie Louise Langlais-Jaquet aan het "Conservatoire International" te Parijs, met als bekroning een unanieme toekenning van de "Grand Prix". Diverse korte cursussen bij o.a. Albert de Klerk, Kamiel d'Hooghe, en Ton Koopman. In 1985 winnaar "Nationaal OrgelConcours" in de Hartebrugkerk te Leiden in de categorie "romantiek". 1988 3e prijswinnaar "Internationaal Orgelconcours" in de Stevenenskerk te Nijmegen. 1995 prijswinnaar "Internationaal Bachconcours" in de Grote of St.Bavokerk te Haarlem. 2001 drie prijzen bij het "César Franck Orgelconcours" in de Kathedrale Basiliek te Haarlem, de 2e prijs, de publieksprijs en de Charles Tournemireprijs. In 1997 en 2004 volgende de respectievelijke de bronzen en de zilveren medaille van "Arts, Sciences et Lettres" vanwege de verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Hij heeft diverse CD's op zijn naam staan en geeft concerten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Van 1978 tot 2002 organist van diverse kerken in Rijnsburg, Oegstgeest, Leiden, Noordwijk en Den Haag. Vanaf 2002 organist van de R.K. Steigerkerk te Rotterdam. Begeleidt regelmatig koren en orkesten in de diverse plaatsen. Vanaf 1986 werkzaam als muzikaal begeleider aan de Rotterdamse Dansacademie en vanaf 1995 ook aan de Vrije Academie te Delft en de S.K.V.R. te Rotterdam. En sedert 1997 organist aan de Algemene Begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.