Gottfried Thore Drywa

Gottfried Thore Drywa heeft orgel, improvisatie, kompositie en muziekwetenschappen gestudeerd in Berlijn, Utrecht, Rotterdam en Parijs. Zijn (concert) examen, met speerpunten op de Franse Romantiek en moderne muziek, heeft hij met succes afgerond bij Ben van Oosten. Gottfried heeft meegedaan aan internationale orgelwedstrijden in Haarlem, Parijs en Montréal. Tevens heeft hij samen met Daniel Roth, Michael Radulescu, Olivier Latry, Hans Fagius en Joris Verdin, master- en internationale zomer- studies ("Darmstad zomerstudie voor nieuwe muziek" | "Internationale zomeracademie Porrentruy") gevolgd. Zijn deelname aan deze studies heeft haar vruchten afgeworpen doordat hij laureaat was bij de 2e internationale compositie wedstrijd "String-Orchestra-Festival Malta 2008". Tevens geniet hij een stipendium via "Stichting Niemeijer Fonds". Zijn werk is kenmerkend omdat het een breed repertoire bestrijkt, van de Renaissance tot moderne muziek. Tevens is hij erg betrokken om de muziek van zijn tijdgenoten verder te ontwikkelen en te bevorderen, dit vooral gericht op orgel en kerkmuziek. "Hij is een buitengewone sterke, technisch briljante speler, die perfectionisme en zijn diepe kennis en liefde voor de muziek perfect combineert" (Sächsische Zeitung). Zijn CV voert ons vanaf 2001 naar concerten in binnen- en buitenland o.a; Frankrijk, Nederland, Letland, Polen en Canada. Hier heeft hij complete orgelwerken van César Franck en Maurice Duruflé. Zijn sterkte wordt toch wel gekenmerkt door het verwerken en bewerken van Orgelwerken en Symfonieën van o.a. Jean Sibelius, Mozart, Liszt en Bruckners. Om zijn werk gevarieerd bijzonder te houden treedt hij met regelmaat op met improvisatie gezelschappen, met andere instrumentaal spelende muzikanten. Vooral zijn inzet voor het historische behoud van Duitse Orgelmuziek (stukken) en het geven van benefiet concerten maken zijn Curriculum Vitae een bijzondere weergave van zijn kunnen en persoonlijkheid en liefde voor muziek.