Jan van Westenbrugge

Jan van Westenbrugge

Jan van Westenbrugge werd op 12 november 1948 te Kerkwerve in Zeeland geboren. Als 12-jarige begeleidde hij de samenzang van de kinderkerk en de zondagschool. Kerkorganist werd hij in Rozenburg [Z.Holland], Maasdijk en vanaf 1974 in Wateringen. Zijn leermeesters waren Jan Brandwijk, Willem Oranje, Jan v.d.Berg en Herman van Vliet.

In 1973 behaalde hij het diploma kerkorganist van de N.O.V. te Utrecht, waarbij André Verwoerd zijn examinator was. Opnamen [zowel voor radio als L.P. en CD, solistisch en met koren/solisten] werden gemaakt in Harlingen, Luthersekerk Den Haag, Grote Kerk Maassluis, Martinikerk te Bolsward, Grote Kerk van Breda en de St.Joriskerk te Amersfoort.

Ook als begeleider van diverse koren en voor bijzondere kerkdiensten is hij zeer actief. De laatste jaren legt hij zich steeds meer toe op het maken van koraalbewerkingen. Tijdens zijn concerten speelt hij die dan ook dikwijls. Een aantal van deze bewerkingen zijn in druk verschenen. Geruime tijd heeft hij in Wateringen een christelijk gemengd koor, "Cantilene".

De meeste koorbewerkingen schrijft Jan van Westenbrugge zelf. Wie Jan van Westenbrugge kent als organist in de eredienst, weet dat voor hem de eredienst een gebeuren is waarbij de orgelklanken dienen tot een "Lof zij de Heer". Vooral zijn improvisatie op het "amen" na de preek is indrukwekkend. Uit de samenstelling van zijn concertprogramma blijkt dat hij een voorstander is van het romantische tijdperk, hoewel hij ander repertoire zeker niet uit de weg gaat. De concerten beginnen en eindigt hij altijd met koraalbewerkingen van zichzelf of van anderen.


Tot nu toe kreeg Jan van Westenbrugge vier onderscheidingen :

1. Op zijn 25 jarig organisten jubileum in 1992 voor zijn verdienste voor de Franse orgelmuziek de bronzen medaille van de Societë Academique d'Education " Arts, Sciences et Lettres "te Parijs.
2. Op 14 maart 1999 van de Landelijke Vereniging van Kerkvoogdijen het draaginsigne in zilver wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 25 jaar in de Hervormde Kerk te Wateringen.
3. Op 10 november 2007 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist [ Lid in de Orde van Oranje-Nassau ].
4. Op 18 november 2007 heeft Jan van Westenbrugge van de landelijke Vereniging van Kerkvoogdijen het draaginsigne in goud ontvangen in verband met zijn 40-jarig Jubileum als kerkorganist.

Al met al is Jan van Westenbrugge een veelzijdig mens en musicus bij wie de diepere gevoelens niet achter de noten verdwijnen maar ten volle mee mogen spelen.